Bemt, P.M.L.A. van den

ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog en bijzonder hoogleraar medicatieveiligheid

Prof.dr. P.M.L.A. (Patricia) van den Bemt is werkzaam als ziekenhuisapotheker en hoogleraar medicatieveiligheid bij de apotheek van het Erasmus MC te Rotterdam. Ze is tevens epidemioloog en klinisch farmacoloog. Ze is opleider voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker en plaatsvervangend opleider voor de opleiding tot klinisch farmacoloog. Ze is onder meer lid van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie en van de MIP-commissie van het Erasmus MC, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (portefeuillehouder Wetenschappelijke zaken, Onderwijs en Opleiding), voorzitter van de Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten van de KNMP, lid Klinische Adviesraad Lareb en voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad KNMP.

Terug naar het evenement