Dr. E.A.M (Erik) Beckers

Internist-hematoloog/transfusiespecialist

Hematoloog-transfusiespecialist, consulent voor het laboratorium hemostase en transfusie, behandelaar Hemofiliebehandelcentrum Zuidoost Nederland, MUMC Maastricht

Terug naar het evenement