Colofon

A&I
Praktijkgerichte nascholing over perioperatieve geneeskunde

Het nascholingstijdschrift A&I verschijnt 4 keer per jaar.

Redactie
Dr. H.J. Avis, Academische Medisch Ziekenhuis, Amsterdam
Dr. H.J. Blussé van Oud-Alblas, Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
G.P.G. Filippini – de Moor, FIPP, Bernhoven, Uden
Dr. J. Hermanides, Academische Medisch Ziekenhuis, Amsterdam
Dr. J.A.M. Labout, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Dr. E.G. Mik, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. M.M.J. Snoeck, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
Dr. R. Vink, Tergooi, Hilversum

Heeft u een suggestie voor of vraag aan de redactie? Stuur ons een bericht.

Redactieadres
A&I
t.a.v. Loes Raats (redactiecoördinator)
raats@prelum.nl 
Postbus 545
3990 GH Houten

Uitgever
Prelum Uitgevers
ing. A.R. Langhout

De Molen 37
Postbus 545
3990 GH Houten
Tel: 030-63 55 060
Fax: 030-63 55 069
www.prelum.nl
info@prelum.nl

Abonnementen
Leden van A&I ontvangen het vaktijdschrift als onderdeel van hun jaarabonnement. Instituten en bedrijven kunnen een abonnement nemen op het nascholingstijdschrift A&I, inclusief toegang tot het besloten deel van de websites www.a-en-i.nl. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Disclaimer
Medische kennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, zijn veranderingen in behandeling, procedures, materialen en het gebruik van geneesmiddelen nodig. Redactie, auteurs en uitgever hebben er zo veel mogelijk voor gezorgd dat de informatie in dit tijdschrift correct is. De lezer wordt echter sterk aangeraden te controleren of de informatie voldoet aan de meest recente wetgeving en behandelingsrichtlijnen.

Auteursrecht
© Prelum Uitgevers, Houten. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor het eigen of intern gebruik van onze relaties en klanten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers is het niet toegestaan deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

ISSN: 1878-7207 (website), 1878-7185 (tijdschrift)