Colofon

A&I
Praktijkgerichte nascholing over perioperatieve geneeskunde

Het nascholingstijdschrift A&I verschijnt 4 keer per jaar.

Redactie
Dr. A.J.R. de Bie Dekker, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Dr. H.J. Blussé van Oud-Alblas, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Dr. B. van den Bogaard, OLVG, Amsterdam
Dr. J. Hermanides, Amsterdam UMC, locatie AMC (hoofdredacteur)
Dr. J.A.M. Labout, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Dr. E.G. Mik, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. K.M. Szadek, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Dr. H.R.W. Touw, Radboudumc, Nijmegen
Dr. L.C. Ulrings-Strop, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft

Heeft u een suggestie voor of vraag aan de redactie? Stuur ons een bericht.

Redactieadres
A&I
t.a.v. Hester Brugman (redactiecoördinator)
brugman@prelum.nl
Postbus 545
3990 GH Houten

Uitgever
Prelum | Medische media en nascholing
Mevr. M. van Deijnen, MA
vandeijnen@prelum.nl

De Molen 37
Postbus 545
3990 GH Houten
Tel: 030-63 55 060
Fax: 030-63 55 069
www.prelum.nl
info@prelum.nl

Abonnementen
Leden van A&I ontvangen het vaktijdschrift als onderdeel van hun jaarabonnement. Instituten en bedrijven kunnen een abonnement nemen op het nascholingstijdschrift A&I, inclusief toegang tot het besloten deel van de websites www.a-en-i.nl. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Disclaimer
Medische kennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, zijn veranderingen in behandeling, procedures, materialen en het gebruik van geneesmiddelen nodig. Redactie, auteurs en uitgever hebben er zo veel mogelijk voor gezorgd dat de informatie in dit tijdschrift correct is. De lezer wordt echter sterk aangeraden te controleren of de informatie voldoet aan de meest recente wetgeving en behandelingsrichtlijnen.

Auteursrecht
© Prelum Uitgevers, Houten. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor het eigen of intern gebruik van onze relaties en klanten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers is het niet toegestaan deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

ISSN: 1878-7207 (website), 1878-7185 (tijdschrift)